אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפקולטה למדעי ההנדסה

המחלקה להנדסת מערכות מידע

 

Spring 2010

Wed. 14-17 PM, Room 146 Building 90 

Instructor: Yuval Shahar, M.D., Ph.D.

 

Department of Information Systems Engineering

email: yshahar@bgu.ac.il

tel: 08-646-1380 (internal: 61380)

Reception Hours: Wed 5-6PM, Bldg 93, Room 023

 

Teaching Assistant: Aviv Shemesh 

e-mail: avivsh@bgu.ac.il

Reception Hours: contact by mail

Syllabus 2010,  Temporal Reasoning Bibliography

 

 Lectures

Reference material

Homeworks

Submit

1.

Introduction to temporal reasoning (A): Temporal reasoning in Philosophy and Linguistics (includes: Introduction to logic)

    Reference material: Background Lecture Notes; (optional) Introduction chapter from A. Galton

 

 

2.

Introduction to temporal reasoning (B): Temporal reasoning in Artificial Intelligence and general Computer Science

Reference material: Background Lecture Notes; Allen, AIJ 1984 ; Allen and Hayes, IJCAI 1985;

Exercise 1

24/3/2010

3.

   Temporal maintenance and temporal databases

     Reference Material: Shahar and Combi, WJM 1998; Zaniolo et al , 1997, Chap 5-6

Exercise 2;

Mini Project Document

Mini Project DB

7/4/2010

 

2/6/2010

4.

Temporal reasoning in medical information systems (A)

Reference material: Background Lecture Notes; Shahar 1994, Chap3

 

 

5.

Temporal reasoning in medical information systems (B)

        Reference material: Background Lecture Notes; Shahar 1994, Chap 3

Exercise 3

21/4/2010

6.

Frames, ontologies, and description logics

        Reference material: Background Lecture Notes; Russel and Norvig 1995, 316-332

 

 

7.

Knowledge representation, knowledge acquisition, and the knowledge level

      Reference material: Newall, AIJ 1982 ; Noy, Fergerson, and Musen 2000

Exercise 4

5/5/2010

8.

 The temporal abstraction task; the RESUME system

       Reference material: Shahar and Musen, AIM, 1996 ; Shahar, AIJ, 1997

 

 

9.

   Temporal mediators: Integration of temporal reasoning and temporal maintenance; The Tzolkin system NEW

Reference material: Nguyen et al.     , JIIS, 1999

 

 

10.

Visualization and exploration of time-oriented data; The KNAVE, VISITORS and KarmaLego systems NEW

        Reference material: Shahar and Cheng, Comp. Intell.,1999; Cousins and Kahn, AIM 1991

Exercise 5

26/5/2010

11.

Time-oriented therapy planning; EON and other architectures

    Reference material: Musen et al . , JAMIA, 1996

 

 

12.

Automated Support to Guideline-based Care

    Reference material: Shahar et al.  , AIM, 1998

Exercise 6

23/6/2010

 

 

 הודעות:

         גיליון ציונים נכון ל- 26 ביולי 2010

         מצגות 9 ו-10 עודכנו באתר

         הבהרה לגבי המיני פרוייקט: כאשר מבקשים את ההסטוריה ("מצב הידע לגבי בסיס הנתונים") של פרמטר מסויים, בחולה מסויים, בזמן תקף מסויים יש להחזיר אוסף של ערכים שונים וזמני הטרנזקציה שבהם היו לפרמטר ערכים אלו. בהצלחה!

         הוראות לגבי הגשה של הפרויקט