בעמוד זה תמצאו מספר קישורים לנושאים הקשורים לקהילה שוויונית  הלכתית

 

קריאת התורה לנשים במניין בו משתתפים גברים:

 1. אריה פרימר, דב פרימר, נשים: קריאת התורה ועליות, tradition, 46:4,2013 מאמר מקיף מאוד על עליות נשים לתורה (גירסא בעברית).

 2. אריה פרימר, דב פרימר, "מניינים שיתופיים", 2010. (אנגלית) - מאמר ביקורת על המניינים השיוויונייים, הן ביחס לקריאה בתורה והן ביחס להלל על ידי נשים.

 3. שיחה מפי הרב עובדיה יוסף בעניין הלכות הקשורות לעלייה לתורה.בשיחה זו הוא גם מתייחס לעליית נשים ואומר דברים מאוד מפתיעים ומאוד מעניינים. הרב מתחיל לדבר על חיוב נשים באופן כללי בדקה 9:30 ובדקה 16:15 הוא מתמקד בנושא של עליית נשים לתורה עד דקה 24:30.

 4. הקלטה של ההרצאה השנייה בסדרה של הרב פרופ' דניאל שפרבר בעניין "עליית נשים לתורה - בעקבות הדיון המתמשך", שנתנה ביום 3.7.06 בקהילת "דרכי נועם" במודיעין (עברית). 27 הדקות הראשונות מהוות סיכום של ההרצאה הראשונה שניתנה לפני 4 חודשיםת שאר ההרצאה הוא תגובה למאמרו של פרופ' שוחטמן בסעיף 5 (23 מגה).

 5. מאמר מקיף של הרב מנדל שפירו - אנגלית (Mendel Shapiro, Qeri'at ha-Torah by Women: AHalakhic Analysis, The EDAH Journal 1:2, 2001).

 6. מאמר תגובה של הרב הנקין למאמר של הרב מנדל שפירו -אנגלית (Yehuda, H. Henkin, Qeri'at ha-Torah by Women: Where We Stand today, The EDAH Journal 1:2, 2001).

 7. דניאל שפרבר, כבוד הציבור וכבוד הבריות, דעות 16, תשס"ג - עברית, גירסה באנגלית מופיעה ב: Sperber, Daniel, Congregational Dignity and Human Dignity: Women and Public Torah Reading, EDAH Journal 3:2, 2002 (מאמר הדן במושג "כבוד הציבור" לעומת המושג "כבוד הבריות" - מקורי וחשוב מאוד).

 8. דניאל שפרבר, דרכה של הלכה, תשס"ז - בספר זה פורש שפרבר את גישתו לעליית נשים לתורה, כחלק מתיאור רחב יותר של גישתו המטה-הלכתית. ספר חשוב ופורץ דרך.

 9. אריה פרימר, ביקורת על סיפרו של שפרבר "דרכה של הלכה" (אנגלית).

 10. שוחטמן אליאב, עליית נשים לתורה, סיני קלה-קלו, תשס"ה, עמ' רעא-שמט - עברית. מאמר מקיף זה מגיב בעיקר למאמריהם של ר' מנדל שפירו ופרופ' דניאל שפרבר.

 11. דפי מקורות של מאיר בן-שחר מקהילת שירה-חדשה - עברית.

 12. פאנל שהתקיים בקהילת "ידידיה" בין הרב הנקין לבין הרב שפרבר על קריאת נשים ועלייתן לתורה (שלושה חלקים - אנגלית).

 13. הרב הנקין, שו"ת "בני בנים" סימן ב' (עברית).

 14. דף מקורות מתומצת לעניין שיתוף נשים בקריאת התורה קריאת התורה (הופק על ידי ועדת הלכה של קהילת "דרכי נועם" במודיעין).

שיתוף נשים בתפילה:

 1. ר' יאיר חיים בכרך (בעל ה "חוות יאיר"), בביאורו לשולחן ערוך ("מקור חיים") הלכות ציצית סימן י"ז, הגה שניה. בהגהה זו הוא דן בשאלה כיצד נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן. הוא מגיע למסקנה שמצד הדין גם עליהן חלה ערבות כמו גברים, אלא שקיבלו פטור מיוחד מסיבות אחרות. אך מכיון שקיבלו על עצמן הן חייבות.

 2. הקלטה של שיעור של הרב פרופ' שפרבר בנושא "אמירת הלל על ידי נשים בציבור" שניתן בקהילת דרכי נועם במודיעים ב 08.02.2010.

 3. Shaul, Berman, Kol Isha, in: Rabbi Joseph H. Lookstein, Memorial Volume, NY 1980, pp 45-66 (אנגלית) - מאמר מאוד מעניין המנתח את סוגיית "קול באישה ערווה".

 4. הרב דוד ביגמן, עיון מחודש ב"קול באשה ערוה", 2008. מאמר מעניין ואמיץ (עברית).

 5. שני מקורות משו"ת "יחוה דעת" של הרב עובדיה יוסף, מהם עולה כי "קול באישה ערווה" אינו מהווה בעיה הלכתית לעליית נשים לתורה (אם כי הרב עובדיה יוסף אוסר זאת מטעמים אחרים).

 6. דפי מקורות של מאיר בן-שחר מקהילת שירה-חדשה - עברית.

 7. מאמר של הרב בני לאו בעניין מחיצה.

 8. אסופת מאמרים בעניין קדיש יתומה (עברית): http://www.daat.ac.il/daat/tfila/kadish/kadish.htm

 9. אסופת מאמרים בעניין קדיש יתומה (אנגלית-לא תרגום של הקודם): http://www.jofa.org/social.php/life/deathandilln/kaddish

 10. שני דפי מקורות של מאיר בן-שחר בעניין שיתוף נשים בהלל 1, 2.

 11. דבורה קורן, "כולם בקיאין בהלל"

 12. וויליאם פרידמן, "WOMEN AS SHELIHOT TZIBBUR FOR HALLEL ON ROSH HODESH", מילין חביבין 1, תשס"ה.

קריאת התורה לנשים במניין נשים ומנייני נשים:

 1. אוהד אופנהיימר, קריאת נשים בתורה, מעליות יט תשנ"ז- עברית (מאמר מסכם מצויין).

 2. שוחטמן – פרופ' אליאב שוחטמן, מינייני נשים בכותל, תחומין טו (תשנ"ה), 161-184 - עברית (מאמר נגד מנייני נשים וקריאת נשים). (גירסת html)

 3. שמואל שילה, תפילת נשים בצוותא בכותל, תחומים יז - עברית תגובה למאמרו של אליאב שוחטמן (גירסת html)

 4. מאמר מקיף של הרבנים פרימר: Women's Prayer Services - Theory and Practice Aryeh A. Frimer and Dov I. Frimer, Tradition 32:2, 1988 - אנגלית.

 5. Aryeh A. Frimer, “Women and Minyan” , Tradition, 23:4, 54-77, Summer 1988  (אנגלית)

 6. אריה פרימר, "מעמד האשה בהלכה נשים ומנין", אור המזרח ל"ד (תשמ"ו), עמ'69-86 (עברית).

עוד עניינים הקשורים בשיתוף נשים ביהדות:

 1. דבורה קורן, הכל חייבין בזימון, הכל מצטרפין לזימון — עיון חדש בהלכות הזימון, בתוך: צמאה לך נפשי - נשים במרחב הדתי: אסופת מאמרים הלכתיים, קהילת שירה חדשה ירושלים, 2014

 2. Aryeh Frimer, Women in Communal Leadership Positions: Shul President, 2010

 3. אוסף מקורות על היתר לימוד תורה שבעל פה לנשים, נאסף על ידי הרב אריה פרימר.

 4. Aryeh A. Frimer, “Women’s Megillah Reading”,  In “Traditions and Celebrations for the Bat Mitzvah,” Ora Wiskind Elper, Editor; Urim Publications: Jerusalem, 2003; pp. 281-304. (אנגלית)

 5. אריה פרימר, נשים בתפקידים ציבוריים בתקופה המודרנית, מתוך "אפיקי יהודה - ספר זכרון להרב יהודה גרשוני זצ"ל" אתמר ורהפטיג עורך, הוצאת אריאל, ירושלים, תשס"ה עמ' 330-354 (עברית)

 6. Arie A. Frimer, "Women in Communal Leadership Positions", lecture in Tiferet Moshe Synagogue, Rehovot, 2007

 7. מקורות בנושא "האם נשים יכולות לקדש בשביל הציבור", אריה פרימר.

 8. אברהם גרוסמן, חסידות ומורדות: נשים יהודיות באירופה בימי הביניים, ירושלים תשס"א.

 9. יוסקה אחיטוב, צניעות ממיתוס לאתוס, בתוך, עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל, עורך: נחם אילן,1999,  עמ' 224-263.

 10. גילי זיון, "ברוך...שעשני אשה/ישראלית" - על הצורך הדחוף בתיקון הברכה,  בתוך, עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל, עורך: נחם אילן,1999,  עמ' 278-302.

 11. מאמר על זימון נשים: Ari Z. Zivotofski and Naomi T.S. Zivotofski, "What's Right with Women and Zimmun", Judaism Vol. 42, No. 4, 1993

 12. מאמר על זימון עם נשים: דבורה קורן, "על שיטת ר' יהודה הכהן בעניין צירוף נשים לזימון עם גברים", מילין חביבין, כרך ה' תשע"א, עמ' כו-נ

 13. אריה פרימר, אתר מצויין הכולל שיעורים שניתנו על ידו בין השנים 2000-2003 בבית הכנסת "תפארת משה" ברחובות,  בנושא "נשים והלכה.

 14. תמר רוס, ארמון התורה ממעל לה, תשס"ז - ספר המסכם גישות של זרמים שונים בפמניזם ליהדות, ובפרט מתמודד עם אתגרים מעניינים שהציב הפמיניזם לפילוסופיה של ההלכה.

 15. בכ"ו אדר תשס"ט, קיבלה שרה הורביץ, תלמידה חכמה, הסכמה שהיא ראויה לשמש כ"מנהיגה הלכתית רוחנית תורנית" . היא קיבלה הסכמה זו מהרב יואל בן-נון, הרב דניאל שפרבר והרב עזרא מערוף. מצ"ב ההסכמות.

קישורים:

 1. קהילת "דרכי נעם" במודיעין -  http://www.darcheinoam.org.il

 2. קולך - http://www.kolech.org/index.php

 3. עדה - http://www.edah.org/

 4. קהילת  ידידיה - http://yedidya.org.il/

 5. קהילת "שירה חדשה" - http://www.geocities.com/shira_hadasha/

 6. קהילת "דרכי נועם" במנהטן -  http://www.dnoam.org/

 7. Jewish Orthodox Feminism Alliance - אתר מצויין המרכז פעילות וספרייה מקוונת - http://www.jofa.org/

 8. אתר המרכז מאמרים שונים מהם הרבה מעניינים בעניין מעמד האישה ביהדות: http://www.daat.ac.il/daat/mishpach/maamad.htm